Putovanja su vazduh koji dišem ...

Putovanja su lica kojih ću se zauvek sećati … Putovanja su mirisi i svetlosti koje farbaju neke obične zidove i prave ih na neobične i nezaboravne … Putovanja su prijateljska lica koja ti pruže ruku i zauvek ti posade koren tu gde se sretnete. Belgrade / Paris / Buenos Aires / Ljubljana / Zagreb / Celje / Piran / Amsterdam / Barcelona / Prague / Trieste / Maribor / Wienna / Frankfurt / Budimepešta / Ada Bojana … to su samo destinacije, ali važnije je što na svakom tom mestu sam stekao prijatelje i mogu da se vratim kad god poželim.

Travels are the air I breathe … Travels are faces I will forever remember … Travels are scents and lights that paint ordinary walls and make them unusual and unforgettable … Travels are friendly faces that give you a hand and forever plant your roots in places where you meet.
Belgrade / Paris / Buenos Aires / Ljubljana / Zagreb / Celje / Piran / Amsterdam / Barcelona / Prague / Trieste / Maribor / Vienna / Frankfurt / Budapest / Ada Bojana …

…These are just destinations, but the more important thing is that I’ve made friends in all those places and I can return there whenever I want to.